Allt du bör tänka på om du har drabbats av fukt i hemmet

Ibland råkar många människor tyvärr ut för fukt i hemmet, detta kan skada hemmet väldigt mycket om du inte gör något åt det så fort som möjligt. Därför har vi valt att göra denna artikel för att du ska veta vad du bör göra och vad du bör tänka på när du råkat ut för fukt i ditt eget hem.

Var kommer fukten ifrån?

Fukt är något som de allra flesta människor vet vad det är för något, men alla vet inte hur fukt uppstår. Därför kommer vi att gå igenom det nu.

När ett hus blir fuktskadat kommer fukten oftast utifrån, det kan vara någon del av huset som inte är riktigt tät så att vatten har sipprat in och det har bildats fukt som sedan har orsakat en fuktskada. Du kan hitta specialister på aquademica.se. Det kan också vara att luften i huset är för “blöt”, detta gör också att det bildas fukt som sedan blir till fuktskador. Sedan kan fukten också komma från en gammal vattenläcka, det kan ha varit ett vattenrör som har gått sönder och sedan har det bildats fukt där.

Vilka är de vanligaste ställena att få fukt på?

Det finns några vanliga ställen i huset där det är enklare att det bildas fukt och fuktskador. Dessa ställen kommer vi att gå igenom här nedan.

  • Hörn och vråer

I hörn och vråer är det lättare för fukt att bildas, till exempel brukar man kunna se fuktskador i hörnen på ett tak. Det är lättare för fukt att bildas här eftersom det oftast är trängre och varmare i hörn och vråer.

  • Vid vattenrör

Vid olika vattenrör är det vanligt att det bildas fukt, till exempel när du duschar så blir det oftast vattendroppar på rören av all ånga, detta gör att det enklare kan bildas fukt på väggar och tak som sitter precis bredvid rören.

Vad bör jag göra om jag drabbats av fukt i hemmet?

Om du har råkat ut för fukt i det egna hemmet bör du så snabbt som bara möjligt anlita ett företag som kan hjälpa dig med detta. Om du inte anlitar ett företag i tid finns det en väldigt stor risk för att fukten blir till fuktskador och mögel eller till och med svartmögel bildas. Om det rinner eller droppar vatten från det fuktiga stället är det viktigt att du torkar upp vattnet och sedan ställer en hink under så att vattnet inte åker ned på golver och orsakar vattenskador där. Om fukten sitter i till exempel taket måste du vara beredd på att du kanske behöver byta ut den delen av taket.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *