Hur gör jag när kunden inte betalar?

För ett mindre företag kan det vara ”livsavgörande” om stora kunder betalar eller inte betalar dess fakturor. Det kan slå hårt mot likviditeten och resultatet om en faktura inte blir betald. Vad ska man då göra om kunden inte betalar?

Börja med påminnelse

Det finns inte ett lagligt krav på att påminnelse måste skickas ut. Men det är uppskattat av kunden och på så vis kan du behålla kunden framöver. Att direkt dra det till inkasso eller Kronofogden är knappast lika uppskattat. Vid påminnelse får du ta ut en avgift på 60 kr om det är mot privatperson och 450 kr om det är mot företag.

Inkasso

Nästa steg är att gå till ett inkassoföretag och få hjälp från dem. Även detta är ett frivilligt steg men de flesta väljer att låta inkassoföretag försöka driva in skulden istället för att direkt göra ett betalningsföreläggande. Även i detta fall får en extraavgift tas ut från kunden.

Kronofogden

Sista steget är att lämna in ett betalningsföreläggande. Här får kunden först yttra sig i frågan innan Kronofogden går vidare i frågan. Om kunden inte bestrider fakturan så innebär det att skulden godkänns och att Kronofogden därmed får driva in skulden. Det kan exempelvis ske via löneutmätning eller utmätning av egendom.

Väljer kunden att bestrida skulden kan man gå vidare till tingsrätten för att få saken prövad. I detta fall får man betala upp till 2500 kr enbart för själva domstolsförhandlingen. Däremot får förloraren i detta tvistemål betala hela rättegångskostnaden vilket kan innebära kostnader på flera hundra tusen kronor.

Undvik problemet i förtid

För det första är det mycket viktigt att fakturan är utformad på ett sätt som gör att kunden förstår när betalning ska finnas tillhanda och vad som händer om denna betalning inte sker enligt avtal. Därmed minimeras även risken att fakturan skulle underkännas i en rättstvist.

För det andra kan man erbjuda en avbetalningsplan istället för att driva vidare till inkasso. Många gånger går det att hitta lösningar tillsammans bara bägge parter är samarbetsvilliga.

För det tredje kan factoring utan regressrätt användas med. Factoring innebär att samtliga fakturor direkt säljs till en bank eller ett finansbolag. Därmed betalas fakturan mycket snabbt efter att den skickats. Tjänsten underlättar därmed kassaflödet i ett företag. Factoring finns med och utan regressrätt och för att ta bort risken för obetalda fakturor är det alternativet utan regressrätt som ska väljas.

Så fungerar det – Ett exempel

Du driver en bilverkstad och vet att många av dina kunder har svårt att betala i tid. Dessutom önskar flera kunder betalningstid på längre än 30 dagar. Genom att välja factoring utan regress hittas en lösning på dessa två problem.

Regressrätt innebär ”ångerrätt”. Därmed betyder även factoring utan regress att någon ”ångerrätt” inte finns. Finansbolaget kan alltså inte kräva ett få sälja tillbaka en faktura om den slutgiltiga kunden inte väljer att betala denna.

Du väljer att sälja alla dina fakturor utan regressrätt och betalar därmed några procent av fakturabeloppet i avgift. Snabbt efter att du sålt dem har du pengarna och behöver inte oroa dig för om fakturorna sedan blir betalda eller inte. Nu äger finansbolaget ”problemet” och får agera utifrån deras arbetsprocess.