Frågor om: Begravningsbyrå och dess tjänster

Hur kan jag veta att min begravningsbyrå är seriös?

Känner du dig oroad för att bli lurad av den begravningsbyrå du anlitar? En säkerhetsdetalj är att gå till en begravningsbyrå som är auktoriserad. Dessa företag har åtagit sig att följa en rad föreskrifter och regler. Bland annat kan de inte få auktorisation utan att de anställda har specifik utbildning och att man är transparent gällande prissättning och tjänster. En fördel är att de har en egen opartisk reklamationsnämnd som man kan vända sig till om man är missnöjd. Dessutom åtar sig alla medlemmar att följa ARN om frågan lyfts till dem.

Ett annat alternativ är att kolla på Google för att se om just den byrå du tänker anlita finns nämnd med negativa kommentarer.

Vem betalar fakturan?

Generellt tas pengar från dödsboet för att bekosta begravningen. I vissa fall finns även livförsäkringar som ger ersättning som därmed kan användas för att bekosta begravningen. Om du vet att dödsboet har väldigt lite kapital (eller nästan enbart skulder) bör detta nämnas direkt för en fin begravning vid första träffen med din begravningsbyrå. Dessa kan då hjälpa dig med att söka pengar via bidrag från kommunen. De har då en mall kring vad som får ingå i begravningen och därmed vad de kan stå för.

Kan min begravningsbyrå ta hand om minnestunden?’

Ja, om du vill ha hjälp med att anordna minnestunden kan din begravningsbyrå oftast hjälpa till med detta. Det sker då i samarbete med lokalt cateringföretag. De kan tillsammans ordna med lokal, ljudanläggning, minnesbord och mat. Önskas musiker kan detta även bokas via byrån. Självklart kostar detta extra och många väljer att anordna minnesstunden på egen hand istället.

Måste man följa den avlidnes önskemål?

Enligt svensk lag måste man följa den avlidnes önskemål – så långt det är möjligt. Självklart kan inte önskemålen följas om de strider mot lagen eller av praktiska skäl inte är möjliga att följa. Men grunden är att den avlidnes önskemål är viktigare än de anhörigas.

Blir de anhöriga oense om hur begravningen ska genomföras kan man få medlingshjälp och i ett sista steg är det Länsstyrelsen som avgör frågan.

Hur kan tillkännagivandet ske?

Dödsannons i tidningen är mycket vanligt. Det är en tjänst som ingår i de flesta paketlösningar och alltså inget man behöver betala extra för. Men som ett komplement kan sorgbrev eller sorgkort användas. Det är även vanligt att anhöriga ringer runt till vänner och bekanta för att personligen lämna beskedet om personens bortgång.

Vad innebär att begravningen är borgerlig?

En borgerlig begravning följer inte någon specifik form. Detta till skillnad mot exempelvis en judisk eller kristen begravning som har vissa specifika delmoment. I princip kan alltså en borgerlig begravning utformas hur som helst – även med religiösa inslag.

Ofta förklaras borgerlig begravning med att det inte är några religiösa inslag men så behöver det alltså inte vara.

Vad finns det för alternativ vid kremering?

Vid kremering kan du välja på betydligt fler alternativ än om begravning sker i kista. Välj mellan urngrav, urnkammare, minneslund eller att strö askan i vattnet/skogen.