Arbetare inom VVS – Golv & Rör

Golvläggare är ett yrke där det råder stor efterfrågan. Arbetsgivare runtom i landet har ofta svårt att fylla lediga positioner i sin verksamhet med rätt kompetens. Den som väljer att ge sig in i yrket har troligen goda möjligheter att hitta en anställning inom relativt kort tid. Något annat som lockar många är lönen. Medellönen är strax över 30 000 kronor, vilket är högre än många andra yrken med liknande krav på meriter och utbildning.

En god arbetsmarknad och en förhållandevis hög lön är alltså något som gör att många väljer att börja arbeta som golvläggare. Men vad gör man egentligen mer exakt? Och hur kan en arbetsdag se ut?

Arbetsuppgifter

Det korta svaret är givetvis att man arbetar med att lägga golv. Ett mycket vanligt arbetsområde är våtrum, där såväl väggar som golv ska täckas med en vattentät plastmatta. Som golvläggare arbetar man normalt givetvis inomhus, har många olika arbetsplatser och en hel del kundkontakt. Arbetsgivare efterfrågar ofta sökande som är självgående och tycker om att ge service och prata med kunder.

 

Olika material kräver olika arbetsmetoder. Att lägga ett massivt trägolv är inte detsamma som att lägga en fiskbensparkett, eller för den delen ett laminatgolv med klick-funktion. Därtill måste kundens önskemål alltid tas i åtanke. Det kan till exempel vara så att golvet ska läggas i ett visst mönster. Vad gäller arbetet i våtrum ställer det relativt stora krav på hantverksskicklighet. Det är mycket viktigt att skarvarna som svetsas ihop blir helt vattentäta.

Förmågor som är bra att ha

Det finns en rad olika förmågor man bör ha (eller träna upp) om man vill bli golvläggare. Till exempel:

 

  • Självständighet. Det är mycket vanligt att man arbetar ensam. Om man inte är ensam på arbetsplatsen, jobbar man normalt fortfarande självständigt med sin del av arbetet.
  • Känsla för service. En god golvläggare bör kunna föra kontakten med kunder på ett bra sätt. För företaget är det avgörande att kunden känner sig nöjd och att goda relationer skapas. Vidare är det viktigt att vara inkännande för kundens önskemål och åsikter.
  • Förmåga att lösa problem. Golvläggare kan ibland stöta på oväntade problem i olika typer av utrymmen, med olika typer av material. Således är det viktigt att man komma fram till en lösning som kunden blir nöjd med.
  • Det är viktigt att man är noggrann och har ett gott öga för detaljer. Vidare bör man ha visst sinne för estetik.