Vad innebär begravning med urna istället för kista?

När en begravning planeras är en av de tidigare frågorna att ta ställning till om det ska ske med kista eller urna. Vissa anhöriga är helt säkra på sin sak eftersom den person som avlidit kanske önskat det specifikt men det är inte alltid så självklart vilket val som ska tas. Det bästa i detta fall är att diskutera saken men den begravningsbyrå som har hand om begravningen. Därmed kam man lättare få en tydlig bild av de två olika alternativen.

Väj ceremoni där du vill ha den

Med en kista är man relativt bunden till var ceremonin kan hållas. Den begravningsbyrå som ska transportera kistan till platsen måste kunna ta sig fram till denna plats och därefter kunna köra till kyrkogården och den gravplats som förbereds.

Med en urna skapas betydligt större flexibilitet då kroppen är kremerad. Därmed kan ceremonin även hållas betydligt senare än om en kistbegravning väljs.

Billigare med urna

En annan aspekt är priset. Det är helt enkelt billigare med urna än en kista. Främst beroende på dess storlek och utformning. Däremot är det knappast något som bör väga tungt i val av begravningsform. De flesta diskuterar med sin begravningsbyrå utifrån vad man är mest bekväm i och vad som passar ceremonin med mera. Visserligen kan priset spela en viss roll men det är snarare undantag än en regel.

Vad kostar det?

Vad en begravningsbyrå tar för en begravning med urna går det generellt inte att säga eftersom priset beror på så många fler faktorer än enbart hur kroppen ska begravas. Ska det exempelvis vara en ceremoni med inhyrd ceremonivärd, blommor, minnesstund, catering osv. Eller ska det vara en mycket enkel ceremoni där priset hålls ner? I kostnaden bör man även räkna med annons i tidningen och andra tjänster som en begravningsbyrå erbjuder. En byrå ställer upp ett exempel på dess hemsidan:

Transport och Kistläggning beräknas i detta fall till ca 6500 kr, administration till ca 2000 kr, direktkremeringskista till ca 3000 kr och urna ca 1500 kr. Därtill kommer sångare och ceremonivärd samt annons i tidning samt programblad.

Många tror att urna är betydligt billigare än kista och att någon kista därmed inte behövs. Men som denna begravningsbyrå visar krävs ändå en enkel direktkremeringskista för ca 3000 kr. Samtidigt ska det ställas mot de kistor som används vid kistbegravning som inte sällan kostar 10 – 20 000 kr.

Är du minsta osäker på valet – Diskutera frågan med din begravningsbyrå. Trygghet är något som bör prioriteras inför begravningsdagen.