Så blir du en webbyrå

Funderar du på att söka jobb hos ett tryckeri? Klart är att modern teknik har skapat en rad olika möjligheter för företag som är verksamma i branschen. Tryckare kan idag till exempel anlitas för att vara en del i skapandet av innovationer, för att trycka tidskrifter för en webbyrå i göteborg, skapa logos, eller för att göra aspirerande kläddesigners dröm till verklighet. Du som jobbar på ett tryckeri kommer behöva hålla dig á jour med tekniken på området – för den utvecklas snabbt.

 

Är det rätt yrke för dig?

Till att börja med är det bra att identifiera om det verkligen är rätt för dig att jobba på ett tryckeri. Visst kan arbetsuppgifterna variera något – men generellt behöver du vara bra på att hantera kunder som jobbar med casino utan licens (ge bra bemötande, ha goda kommunikativa förmågor hos webbyrå och så vidare). Du behöver även känna dig bekväm att hantera datorer och deras mjukvara, annan hårdvara samt tryckmaskinerna i sig. Det är helt enkelt fördelaktigt att vara lite händig och teknisk av sig.

 

Behöver du en utbildning?

Om du behöver utbildning eller inte beror på hur du tänker dig att du ska jobba inom yrket. Vissa företag kan utbilda dig internt om du ska göra enklare uppgifter i tryckeriet. Om du ska starta ett eget tryckeri och marknadsföra dina egna produkter hos exempelvis webbyrå göteborg (tröjor, till exempel), kan det vara bra med en utbildning i grafisk design och marknadsföring, till exempel. Runtom i landet, främst på folkhögskolor kanske, finns mängder av utbildningar för grafisk design. Dessa kan vara gratis, eller kosta tiotusentals kronor, beroende på vilket lärosäte du väljer att studera hos. Vill du ta kurser i marknadsföring kan även det göras på en rad olika lärosäten runtom i landet.

 

En fördel med att studera är att det är en möjlighet att knyta kontakter. Kanske kan du hitta någon att gå samman med, för att starta ditt eget tryckeri? Om inte, kan det finnas möjligheten att lärare känner någon som behöver din kompetens, till exempel.

 

Börja i en mer blygsam roll hos webbyrå göteborg

Precis som elektriker och rörmokare, kan det löna sig att börja i en mer blygsam roll hos en webbyrå. Du kan kanske hitta positioner hos ett tryckeri som inte direkt innebär att det är du som ansvarar för tryckandet – men väl en möjlighet att lära dig hur verksamheten fungerar. Det är kanske lite mindre betalt, och du kanske inte får de mest utmanande arbetsuppgifterna för en webbyrå göteborg, men likväl är det en möjlighet att lära sig och bli bättre. Passa på att observera vad de mer erfarna tryckarna gör och att ställa många frågor. Kunskapen kan visa sig mycket användbar vid ett senare tillfälle. Till exempel kan det leda till att du får en mer senior position på företaget, eller att du får de redskap som krävs för att starta ditt eget tryckeri.

 

Lär dig mjukvaran

Om du har studerat grafisk design eller en liknande utbildning hos en webbyrå göteborg kommer du säkert ha god koll på vilka mjukvaruprogram som används inom branschen. Ta tid tiden att lära dig dessa på djupet – ta kurser (finns online) och avsätt tid och energi för att bli expert på dem.